Fii aproa­pe de oa­meni

Femeia - - STARE DE BINE -

Poa­te nu vrei să dai ochii cu ni­meni, dar su­fle­tul tău tânjește du­pă com­pa­nia ce­lor­la­lți. Cu si­gu­ra­nță ai pri­e­teni sau ru­de ca­re te vor lângă ei, iar apro­pi­e­rea fi­zi­că de alți oa­meni îți fa­ce bi­ne. Ba chiar poa­te fi o oca­zie să cu­noști oa­meni noi, chiar un vi­i­tor par­te­ner, ci­ne știe ce adu­ce ce­a­sul de săr­bă­toa­re?

Nu re­fu­za in­vi­tați­i­le ru­de­lor!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.