Ca­re sunt com­pli­cați­i­le adu­se de ru­je­o­lă? (Do­ri­na, Su­ce­a­va)

Femeia - - STARE DE BINE -

Es­te o boa­lă a co­pi­lă­ri­ei, însă, fă­când boa­la, ne asu­măm niște com­pli­cații pe ca­re le poa­te adu­ce, res­pec­tiv me­nin­gi­ta ru­je­o­loa­să și pneu­mo­nia. Se­che­le­le ca­re apar du­pă me­nin­go­en­ce­fa­li­ta ru­je­o­loa­să sunt gra­ve și merg până la or­bi­re. Exis­tă și alte com­pli­cații ca­re pot du­ce la de­ces, mai ales la co­pi­ii ca­re su­fe­ră și de alte pa­to­lo­gii și ca­re din acest mo­tiv n-au pu­tut fi vac­ci­nați. La 14.000 de ca­zuri de ru­je­o­lă, avem 56 de de­ce­se.

Ru­je­o­la are une­ori com­pli­cații fa­ta­le

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.