În ca­zu­ri­le ușoa­re ale bo­lii, exis­tă ris­curi? (Ro­xa­na, e-mail)

Femeia - - STARE DE BINE -

În ca­zu­ri­le ușoa­re, boa­la poa­te tre­ce ne­ob­ser­va­tă, es­te asimp­to­ma­ti­că, dar apar în mod con­stant sânge­rări pro­vo­ca­te de trau­ma­tis­me, in­je­cții in­tra­mus­cu­laa­re, in­ter­venții me­di­ca­le ce im­pli­că sânge­rări (ope­rații, ex­tra­cții den­ta­re, cir­cum­ci­zie etc.).

Nu ne­gli­ja sânge­ră­ri­le re­pe­ta­te!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.