Mă­soa­ră ten­si­u­nea cu acu­ra­tețe

Femeia - - NOUTĂțI -

Omrom M7 Intel­li IT, M3 Com­fort sau M3N sunt ten­si­o­me­tre va­li­da­te cli­nic, ce mă­soa­ră ten­si­u­nea ar­te­ria­lă cu pre­ci­zie. Man­şe­ta Intel­li Wrap es­te ino­vația. Da­to­ri­tă unui tub in­te­ri­or mai lung ce se po­tri­veş­te în ju­rul brațu­lui, vei obți­ne re­zul­ta­te exac­te du­pă fi­e­ca­re uti­li­za­re, în ori­ce po­ziție s-ar afla man­şe­ta. Ace­le­a­şi per­for­ma­nțe pot fi obți­nu­te şi cu aju­to­rul ten­si­o­me­tre­lor de închei­e­tu­ră, dis­po­zi­ti­ve ca­re pot fi uti­li­za­te in­clu­siv de că­tre per­soa­ne­le su­pra­pon­de­ra­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.