Gri­jă pen­tru co­pii

Femeia - - NOUTĂțI -

Dor­na și Sal­vați Co­pi­ii au do­tat în 2018 încă 10 ma­ter­ni­tăți din ța­ră cu echi­pa­men­te de spe­cia­li­ta­te ne­ce­sa­re îngri­ji­rii me­di­ca­le a co­pi­i­lor năs­cuți pre­ma­tur. Do­nați­i­le, re­a­li­za­te ca par­te a cam­pa­ni­ei Gri­ja pen­tru co­pii – Job de o se­cun­dă, au va­loa­rea de 100.000 de eu­ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.