Ru­lo­uri de cod

Femeia - - POFTĂ BUNĂ! -

(pen­tru 4 per­soa­ne) 6 x 120 g fi­le de cod 2 bul­bi mici de fe­ni­cul 200 ml vin alb sec 1 foaie de da­fin 1 lin­gu­riță cu boa­be de ie­nu­păr 40 ml ver­mut sa­re, pi­per

PEN­TRU LE­GU­ME:

2 fi­re de praz 1 lin­gu­ră cu mac mă­ci­nat 2 lin­guri cu unt 50 g smântână 1 lin­gu­ră cu mă­rar to­cat ze­a­mă de lă­mâie sa­re, pi­per Taie fi­leu­ri­le pe lun­gi­me, în ju­mă­tăți. Fe­lia­ză fe­ni­cu­lul. Păs­tre­a­ză par­tea ver­de. Pu­ne la fi­ert apă cu sa­re și bla­nșe­a­ză 1-2 mi­nu­te fe­li­i­le de fe­ni­cul, scur­ge-le într-o si­tă. Se­pa­rat, taie gro­si­er par­tea ver­de de fe­ni­cul. Fi­er­be în câte­va clo­co­te 200 ml de apă cu vi­nul, da­fi­nul și ie­nu­pă­rul. Pre­sa­ră fe­lii de fe­ni­cul pe fi­leu­ri­le de cod, pre­sa­ră apoi to­că­tu­ra ver­de de fe­ni­cul, să­re­a­ză și pi­pe­re­a­ză, pre­se­a­ză ușor, ru­le­a­ză și prin­de cu sco­bi­toa­re. Pu­ne ru­lo­u­ri­le de pește într-un vas, stro­pește cu ver­mut și pu­ne-le la baie de abur 10-12 mi­nu­te. Taie ine­le pra­zul, adau­gă ma­cul și ru­me­nește to­tul în un­tul to­pit. Să­re­a­ză, pi­pe­re­a­ză și la­să pe foc, aco­pe­rit, 5 mi­nu­te. Adau­gă smântâna, mă­ra­rul to­cat și ze­a­mă de lă­mâie du­pă gust. Ser­vește ru­lo­u­ri­le de cod ală­turi de sos.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.