Fi­le de cur­can cu sos no­bil

Femeia - - POFTĂ BUNĂ! -

500 g pi­ept de cur­can 2 ouă fi­er­te (tari) 150 g ton în suc pro­priu 3 fi­leuri de anșoa 3 lin­guri cu mai­o­ne­ză 1-2 lin­guri cu ze­a­mă de lă­mâie 3 lin­guri cu ulei de măs­li­ne pi­per mă­ci­nat 2 lin­guri cu ca­pe­re 1 lin­gu­ră cu fis­tic zdro­bit 1 praz 1 mor­cov ma­re 150 g țe­li­nă 1 foaie de da­fin 1 lin­gu­riță cu pi­per boa­be 125 ml vin alb sec 300 ml su­pă de pa­să­re/le­gu­me sa­re PEN­TRU GARNITURĂ: mix de frun­ze de sa­la­tă 2 roșii ze­a­mă de lă­mâie ulei de măs­li­ne pi­per mă­ci­nat (pen­tru 4 per­soa­ne) Pu­ne la fi­ert car­nea, pra­zul, mor­co­vul și țe­li­na mă­ru­nți­te, da­fi­nul, pi­pe­rul boa­be, puți­nă sa­re, vi­nul și su­pa. La­să la fi­ert 40 de mi­nu­te, apoi dă de­o­par­te să se ră­ce­as­că.

Taie în ju­mă­tăți ouă­le fi­er­te și ames­te­că în mi­xer găl­be­nușu­ri­le cu to­nul bi­ne scurs, fi­leu­ri­le de anșoa și mai­o­ne­za. Adau­gă la fi­nal ze­a­ma de lă­mâie, ulei­ul de măs­li­ne și puți­nă su­pă de cur­can, până obții un sos de con­sis­te­nță cre­moa­să. Ase­zo­nea­ză du­pă gust.

Scoa­te car­nea de cur­can din su­pă și tai-o în fe­lii po­tri­vi­te. Ser­vește-le cu sos și pre­sa­ră ca­pe­re și fis­tic, cu gar­ni­tu­ra de frun­ze.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.