Un om la lo­cul lui

Femeia - - EDITORIAL -

Fil­mul de de­but în lun­gme­traj al re­gi­zo­ru­lui Ha­drian Mar­cu spu­ne po­ves­tea lui Pe­tru, in­gi­ner de fo­raj într-o com­pa­nie mul­ti­nați­o­na­lă, ca­re e pe ca­le să de­vi­nă soț și ta­tă. Nu­mai că So­nia, aman­ta lui, e im­pli­ca­tă într-un ac­ci­dent grav de mași­nă. Pe mă­su­ră ce opți­u­ni­le sa­le se res­trâng, Pe­tru cau­tă ca­lea ono­ra­bi­lă de ieși­re din­tr-un tri­un­ghi amo­ros ca­re se zgâlțâie din toa­te închei­e­tu­ri­le. Fil­mul es­te o adap­ta­re a ro­ma­nu­lui „Fi­resc”, de Pe­tre Cim­po­eșu. Cu: Bog­dan Du­mi­tra­che, Ada Ga­leș, Mă­dă­li­na Con­stan­tin și Adrian Ti­ti­eni. Gen: dra­mă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.