Ulei de le­vă­nți­că

Femeia - - STARE DE BINE -

Le­vă­nți­ca es­te una din­tre ce­le mai re­nu­mi­te plan­te aro­ma­ti­ce, iar ulei­ul ex­tras din ea are pro­pri­e­tăți an­ti­bac­te­ri­e­ne, an­ti­de­pre­si­ve și an­ti­in­fla­ma­toa­re. Acest ulei te va aju­ta să-ți eli­be­re­zi na­sul de mu­co­zi­tăți­le în ex­ces și es­te ide­al în com­ba­te­rea aler­gi­i­lor și ră­ce­li­lor co­mu­ne. Da­că adau­gi cinci pi­că­turi de ulei de le­vă­nți­că în dis­po­zi­ti­vul de umi­di­fi­ca­re a ae­ru­lui, vei scă­pa de con­ges­ti­i­le na­za­le. Mai mult, iar­na, pi­e­lea se des­hi­dra­te­a­ză și de­vi­ne us­ca­tă și flas­că. Ma­se­a­ză-te zil­nic sau mă­car de 3 ori pe săp­tă­mână cu ulei de le­vă­nți­că pen­tru a me­nți­ne elas­ti­ci­ta­tea aces­tui or­gan vi­tal. Poți com­bi­na ulei­ul de le­vă­nți­că cu ulei de jo­jo­ba, pen­tru un plus de hi­dra­ta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.