Ulei de men­tă

Femeia - - STARE DE BINE -

Și acest ulei învi­o­re­a­ză spi­ri­tul. De ase­me­nea, întă­rește imu­ni­ta­tea și re­du­ce pof­ta de mânca­re. În lu­ni­le de iar­nă, zi­le­le sunt mai scur­te, iar cei pre­dis­puși la de­pre­sie și an­xi­e­ta­te ob­ser­vă cum simp­to­me­le se înrău­tățesc. Ulei­ul de men­tă alun­gă obo­se­a­la, ate­nue­a­ză de­pre­sia și an­xi­e­ta­tea. Du­re­ri­le de cap cau­za­te de si­nu­zi­tă se tra­te­a­ză cu aju­to­rul aces­tui ulei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.