Iri­na Ri­mes, am­ba­sa­doa­re a încre­de­rii în si­ne

Femeia - - EDITORIAL -

Ca­ra­va­na NIVEA #Li­keYo­ur­self por­nește pen­tru al trei­lea an con­se­cu­tiv în li­ce­e­le din Ro­mânia. Și de ace­as­tă da­tă con­sul­ta­nții NIVEA le vor învăța pe fe­te că încre­de­rea în si­ne se con­stru­i­ește având gri­jă de ele, de fru­mu­sețea și de pi­e­lea lor. Anul aces­ta, cam­pa­nia es­te su­sți­nu­tă de Iri­na Ri­mes, una din­tre ce­le mai apre­cia­te cântă­rețe de la noi, ca­re va in­te­ra­cți­o­na cu ado­les­cen­te­le de li­ceu, împăr­tășin­du-le sfa­turi și tru­curi de be­au­ty din ex­pe­ri­e­nța ei.

Cau­ză uma­ni­ta­ră Până pe 24 de­cem­brie, de ma­chiaj Do­u­glas Dre­am cum­pa­ra­ta, 10 lei vor fi di­rec­ti­o­na­ti ca­tre HOSPICE Ca­sa Spe­ran­tei. Pret: 100 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.