DES­PRE LU­CRURI MICI

Femeia - - SECRETE DE VEDETĂ -

Ești fas­hi­o­nis­tă? Cum îți ale­gi ți­nu­te­le?

Nu sunt fas­hi­o­nis­tă și hai­ne­le mi le aleg pe stan­dar­de de ca­li­ta­te în pri­mul rând. Cred că am mai zis-o, 80% din gar­de­ro­ba mea e vin­ta­ge; în rest, am câți­va de­sig­neri ca­re îmi sa­tis­fac gus­tu­ri­le și fan­te­zi­i­le și ca­re nu sunt nea­pă­rat „la mo­dă”.

Știi să re­pari o pa­nă la mași­na ta?

Nu.

Gă­tești? Cam ce?

Mai și gă­tesc, de la mic de­jun până la ci­or­be acre, dar re­cu­nosc că în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă mă ba­zez pe câte­va res­tau­ran­te ca­re-mi sa­tis­fac toa­te mof­tu­ri­le.

Ai flori aca­să? Ca­re îți plac și cum le îngri­jești?

Am întot­de­au­na flori în va­ză, mi se pa­re cel mai ac­ce­si­bil lux. Pre­fe­ra­te­le me­le sunt tu­be­ro­ze­le și bu­jo­rii. Plan­te în ghi­veci nu am, căci nu sunt cea mai res­pon­sa­bi­lă în sen­sul ăsta.

În ce oraș te si­mți ca aca­să?

Efo­rie și Pa­ris...

Car­tea pe ca­re o re­ci­tești?

„Pe fi­rul de păian­jen al me­mo­ri­ei“, de Cel­la Ser­ghi, „Pânza de păian­jen“.

Fil­mul la ca­re ai plâns?

“Bar­fi!“.

Mu­zi­ca pe ca­re vi­se­zi?

Acum vi­sez pe „Mi sen­ti“, EP-ul lui Rói­sín Mur­phy.

Gus­tul suc­ce­su­lui es­te…

Am să răs­pund când voi avea suc­ces.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.