Praf de aur

Femeia - - FRUMUSEțE -

Es­te sim­plu de re­a­li­zat, dar de ma­re efect. Apli­că un fard au­riu pe toa­tă ple­oa­pa su­pe­ri­oa­ră, până în apro­pi­e­rea ar­ca­dei, și con­tu­re­a­ză ple­oa­pa in­fe­ri­oa­ră cu un tuș cu par­ti­cu­le scli­pi­toa­re. Res­tul ma­chia­ju­lui tre­bu­ie să fie cât mai na­tu­ral, ac­cen­tul fi­ind pus pe ochi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.