Prac­ti­că yo­ga

Femeia - - FRUMUSEțE -

Chiar da­că nu ajun­gi la sa­lă, câte­va mișcări te echi­li­bre­a­ză fi­zic și men­tal, re­duc stre­sul și îmbu­nă­tățesc tex­tu­ra pi­e­lii! Pos­tu­ri­le yo­ga de­blo­che­a­ză ener­gia cor­pu­lui, eli­mi­nă obo­se­a­la și aduc o sta­re de bi­ne. Cau­tă pe inter­net și fă-ți un pro­gram de 5-10 mi­nu­te, pen­tru si­tuații de ur­ge­nță.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.