Pai­e­te îndrăz­nețe

Femeia - - MODĂ -

Pro­ba­bil pai­e­te­le sunt plă­ce­rea vi­no­va­tă a fi­e­că­reia din­tre noi.

Me­reu ne gândim la acea pi­e­să din pai­e­te sen­zați­o­na­lă. Ei bi­ne, es­te mo­men­tul cel ma­re. Des­co­pe­ră pi­e­sa ca­re ți se po­tri­vește, ale­ge pe­re­chea de pan­to­fi adec­va­tă, câte­va ac­ce­so­rii cu mo­ti­ve fi­ne și... la­să ro­chia să fie în cen­trul ate­nți­ei.

Ro­chie Nis­sa, 999 lei Ciz­me Mu­set­te, 439,20 lei Cer­cei Nis­sa, 349 lei

Inel Nis­sa, 189 lei

Inel Nis­sa, 249 lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.