Au­riu & ar­gin­tiu

Femeia - - SHOPPING -

Ac­ce­so­ri­i­le ne aju­tă, ne con­tu­re­a­ză o ți­nu­tă și de­si­gur că le iu­bim! Fie ele au­rii sau ar­gin­tii. Pu­tem ale­ge în fun­cție de sta­re, cro­ma­ti­că sau ori­ce alte cri­te­rii per­so­na­le. Știai că au­ri­ul și ar­gin­ti­ul nu se com­bi­nă între ele? Ui­tă de ace­as­tă re­gu­lă! Acum to­tul es­te per­mis, de­pin­zând nu­mai de fan­te­zia ta!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.