Ate­nție pen­tru de­ta­lii

Gradina Mea de Vis - - Reportaj -

Gră­di­na Annet­tei Ren­sing mă­soa­ră 2.000 mp. Se află în Südlohn, o lo­ca­li­ta­te din Münster­land

Tran­da­fi­rii, tu­fe­le, flo­ri­le de va­ră și plan­te­le din ghi­ve­ce cre­e­a­ză aran­ja­men­te atră­gă­toa­re și pline de culoare în di­fe­ri­te zo­ne ale gră­di­nii, înca­dra­te de gar­duri vii și zi­duri

Per­go­le­le, an­ca­dra­men­te­le și cișme­aua sunt con­stru­i­te din ma­te­ria­le ve­chi

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.