Im­por­tant în iu­lie

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

La mij­lo­cul lui iu­lie ad­mi­nis­trați încă o do­ză de îngrășă­mânt ga­zo­nu­lui

Plan­te­le bia­nua­le, cum sunt mic­san­dre­le și ga­ro­fițe­le, se se­a­mă­nă acum în stra­turi

Tu­fe­le înal­te au ne­voie de tu­tori, pen­tru a nu se îndoi

La înce­pu­tul lu­nii es­te ul­ti­mul ter­men pen­tru plan­ta­rea da­li­i­lor

Tu­fe­le pi­ti­ce ofi­li­te se scur­te­a­ză, pen­tru a ră­mâne com­pac­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.