Plan­tați din timp ier­bu­ri­le de­co­ra­ti­ve

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Așa-nu­mi­te­le ier­buri de­co­ra­ti­ve de va­ră, cum sunt tres­tia de Chi­na (fo­to­gra­fie) și Pen­ni­se­tum, nu prea sunt lua­te în con­si­de­ra­re în acest ano­timp, dar acum es­te mo­men­tul op­tim de plan­ta­re. La sfârși­tul pri­mă­ve­rii, ră­dă­ci­ni­le lor încep să cre­as­că, iar din au­gust se opresc. Da­că plan­tați ier­bu­ri­le acum, vor prin­de bi­ne ră­dă­cini și vor su­pra­vi­ețui mai bi­ne ier­nii. Ier­bu­ri­le de se­zon re­ce, cum sunt ro­go­zul și Fes­tu­ca, se pot plan­ta și se­pa­ra toam­na, de­oa­re­ce ră­dă­ci­ni­le lor cresc chiar da­că tem­pe­ra­tu­ri­le sunt mici.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.