Roșii în ghi­ve­ce: îngri­ji­rea co­rec­tă

Gradina Mea de Vis - - Terasă + Balcon -

Soi­u­ri­le înal­te de roșii, cum sunt ‘Ma­li­now­ski’ (stânga) sau roși­i­le cher­ry ‘Red Cher­ry’, au ne­voie de un tu­to­re sau un băț de bam­bus. Hor­ti­cul­to­rii re­co­man­dă ace­lași lu­cru și pen­tru roși­i­le ca­re cresc com­pact. Bățul de bam­bus va fi, de­si­gur, mai scurt în acest caz. Roși­i­le atârnă­toa­re, cum es­te ‘Tum­bling Tom Red’, ca­re crește foar­te bi­ne în jar­di­ni­e­re, nu au ne­voie de tu­tori. Co­pi­li­rea, adi­că înde­păr­ta­rea re­gu­la­tă a lăs­ta­ri­lor ca­re ră­sar din axi­le­le frun­ze­lor, nu es­te ne­ce­sa­ră la roși­i­le atârnă­toa­re.

Îngrășă­mânt și apă

Pen­tru a pre­ve­ni su­pra­do­za­rea cu îngrășă­mânt a roși­i­lor din ghi­ve­ce, fo­lo­siți co­nuri de îngrășă­mânt sau drop­suri cu eli­be­ra­re trep­ta­tă. În plus, es­te im­por­tant să udați re­gu­lat plan­te­le, pen­tru ca pă­mântul să fie me­reu umed.

Nu udați roși­i­le pes­te frun­ze, plan­te­le se pot îmbol­nă­vi de bo­li cau­za­te de ci­u­perci.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.