Înmu­lți­rea tu­fe­lor de nal­bă

Gradina Mea de Vis - - Terasă + Balcon -

Tu­fe­le de nal­bă (de exem­plu, La­va­te­ra x ol­bia ‘Bar­nsley’) ara­tă bi­ne nu doar în strat, ci și în ghi­veci și pot fi înmu­lți­te în iu­nie sau iu­lie prin bu­tași. Pen­tru ace­as­ta, tăiați vârfuri de lăs­tari ti­neri, lun­gi de 10 cm, fă­ră bo­boci de flori, de pre­fe­ri­nță cu un mu­gur de frun­ză la ca­păt. Lă­sați pe bu­tași doar 3-5 frun­ze la vârf și înfi­geți-i în ghi­ve­ce până la o adânci­me de 3-4 cm. Ghi­ve­ce­le cu bu­tașii de nal­be se am­pla­se­a­ză într-un loc lu­mi­nos de pe te­ra­să. În de­curs de pa­tru până la opt săp­tă­mâni, bu­tașii fac ră­dă­cini. Până atunci tre­bu­ie stro­piți zil­nic, pen­tru că le pla­ce ae­rul umed.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.