Po­jar­niță pen­tru că­ma­ra pro­prie

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Se spu­ne că po­jar­nița are cel mai bun gust și ce­le mai in­ten­se ca­li­tăți medicinale la sol­stiți­ul de va­ră. Ce­ea ce e si­gur: co­nți­nu­tul de hi­pe­ri­ci­nă es­te ma­xim în tim­pul înflo­ri­rii prin­ci­pa­le. Se taie vârfuri de lăs­tari de 15 cm, iar frun­ze­le și flo­ri­le se se­pa­ră ma­nual. Pen­tru ce­ai, flo­ri­le și frun­ze­le se usu­că la um­bră, în lo­curi ae­ri­si­te. Da­că le tur­nați într-un bor­can cu ulei de măs­li­ne pre­sat la re­ce și lă­sați ames­te­cul să stea 5 săp­tă­mâni, veți obți­ne o li­coa­re vin­de­că­toa­re ex­traor­di­na­ră. Ulei­ul ru­bi­niu se fo­lo­sește con­tra reu­ma­tis­mu­lui sau in­fla­mați­i­lor ner­vi­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.