S-au copt ci­reșe­le!

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Ci­reșe­le se coc între mij­lo­cul lui mai și sfârși­tul lui iu­lie, în fun­cție de soi. Din­tre ce­le mai tim­pu­rii soi­uri fac par­te ‘Bi­gar­re­au So­u­venir des Char­mes’, un soi is­to­ric cu fruc­te roșu-des­chis. Fruc­te­le pot fi con­su­ma­te di­rect din pom, ime­diat ce ca­pă­tă co­lo­ri­tul spe­ci­fic soi­u­lui și co­dițe­le se des­prind ușor de pe cren­gi. Da­că do­riți să pre­pa­rați dul­ce­ață, lă­sați fruc­te­le să se coa­că pe de­plin. Ci­reșe­le din zo­na ex­te­ri­oa­ră și foar­te înso­ri­tă a po­mu­lui sunt de obi­cei mai mari și sunt mai po­tri­vi­te pen­tru con­ge­la­re sau com­pot, de­oa­re­ce au mai mul­tă pul­pă. Ci­reșe­le sunt foar­te in­di­ca­te în cu­re de slă­bit sau pu­ri­fi­ca­re, de­oa­re­ce sti­mu­le­a­ză eli­mi­na­rea to­xi­ne­lor. În plus, au un co­nți­nut ma­re de apă și țin de se­te în ve­ri­le fi­er­bi­nți.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.