Ce se poa­te fa­ce cu gânda­cii poc­ni­tori din cartofi?

Gradina Mea de Vis - - Protecție -

Lar­ve­le gânda­ci­lor poc­ni­tori sunt des­tul de pe­ri­cu­loa­se.

Ele sunt gal­be­ne-ma­ro și au un as­pect sârmos. În de­cur­sul pe­ri­oa­dei de dez­vol­ta­re de câți­va ani din pă­mânt, gânda­cii ating o lun­gi­me de 2-3 cm și au trei pe­re­chi de pi­ci­oa­re scur­te. De­pu­ne­rea ouă­lor și ieși­rea lar­ve­lor are loc în mai sau iu­nie, de ace­ea să­pa­rea pă­mântu­lui în ace­as­tă pe­ri­oa­dă re­du­ce ris­cul apa­riți­ei gânda­ci­lor. Pu­teți îngro­pa în sol fe­lii de cartofi ca să adu­nați lar­ve­le și să le arun­cați. Gânda­cii ma­ro nu pro­voa­că mari dau­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.