Bur­ger cu cartofi dulci

Gradina Mea de Vis - - Savoare -

Rețe­tă pen­tru 8 bur­geri mari sau 16 bur­geri mici Pre­pa­ra­re: cca 80 de mi­nu­te

200 g do­vle­cei, sa­re, 250 g fa­so­le al­bă, 500 g cartofi dulci fi­e­rți (în zi­ua pre­ce­den­tă), 1 ce­a­pă, 2 căței de us­tu­roi, 100 g ful­gi de ovăz, 1 ou, pi­per, boia dul­ce, nu­cșoa­ră mă­ci­na­tă, 2 lin­gu­rițe muștar, 3 lin­guri ulei, 8 chi­fle mari sau 16 chi­fle mici, ½ cas­tra­ve­te lung, frun­ze de sa­la­tă și de bu­su­i­oc, suc de roșii

1. Do­vle­ceii se spa­lă, se cu­răță, se rad, se să­re­a­ză și se la­să 60 de mi­nu­te să stea. Du­pă ace­ea se zdro­besc. 2. Fa­so­lea din con­ser­vă se scur­ge de apă și se zdro­bește împreu­nă cu car­to­fii dulci fi­e­rți și moi. 3. Se cu­răță ce­a­pa și us­tu­roi­ul și se toa­că mă­runt. Se ames­te­că cu com­po­ziția de cartofi dulci și fa­so­le, do­vle­cei, ful­gi de ovăz, ou, 1-2 lin­gu­rițe sa­re, pi­per, boia dul­ce, nu­cșoa­ră și muștar până se obți­ne o ma­să omo­ge­nă. 4. Din ace­as­tă com­po­ziție se mo­de­le­a­ză 8 sau 16 chif­te­le pla­te, ca niște pârjoa­le.

5. Chif­te­le­le ve­ge­ta­ri­e­ne se pră­jesc într-o ti­gaie ma­re, în apro­xi­ma­tiv 3 lin­guri de ulei, la foc me­diu, timp de 3-4 mi­nu­te pe fi­e­ca­re par­te. Se întorc cu gri­jă de pe o par­te pe alta. 6. Chi­fle­le­le se taie în ju­mă­tăți și se pun une­le lângă alte­le. Ju­mă­ta­tea de jos se gar­ni­sește cu o chif­tea, fe­lii de cas­tra­ve­te, sa­la­tă și frun­ze de bu­su­i­oc.

7. Se adau­gă suc de roșii, apoi se aco­pe­ră cu a do­ua ju­mă­ta­te de chi­flă. Bur­ge­rii se ser­vesc cât timp chif­te­le­le sunt cal­de.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.