Sa­la­tă cu cartofi dulci la gră­tar

Gradina Mea de Vis - - Savoare -

Rețe­tă pen­tru 4 per­soa­ne Pre­pa­ra­re: cca 30 de mi­nu­te

Pen­tru sos: 1 lin­gu­riță muștar, 1 vârf de cuțit coa­jă ra­să de lă­mâie, 2 lin­guri mă­rar to­cat, 2-3 lin­guri oțet de vin alb, 2-3 lin­guri suc de lă­mâie, 1 lin­gu­ră miere, 3 lin­guri ulei de măs­li­ne, 3 lin­guri ulei de ra­piță, sa­re, pi­per

Pen­tru sa­la­tă: 300 g roșii cher­ry (gal­be­ne și roșii), 1 ce­a­pă roșie, 2 mâini de ba­by spa­nac, 2 cartofi dulci (cca 400 g), 3-4 lin­guri ulei de măs­li­ne, sa­re, pi­per, ru­co­la

1. Toa­te in­gre­di­en­te­le pen­tru sos se ames­te­că și se con­di­men­te­a­ză cu sa­re și pi­per. 2. Roși­i­le se spa­lă și se taie în ju­mă­tăți. Ce­a­pa se cu­răță și se taie fe­lii su­bțiri. Spa­na­cul se spa­lă și se scu­tu­ră. 3. Car­to­fii dulci se cu­răță de coa­jă și se taie pe lun­gi­me în fe­lii groa­se de 5-10 mm. Se ung cu ulei de măs­li­ne și se frig într-o ti­gaie, 5 mi­nu­te pe fi­e­ca­re par­te. Se con­di­men­te­a­ză cu sa­re și pi­per. 4. Toa­te in­gre­di­en­te­le pen­tru sa­la­tă se aran­je­a­ză pe far­fu­rii, se pre­sa­ră dea­su­pra sos și pi­per. Se gar­ni­sesc cu ru­co­la și sa­la­ta se ser­vește ca ata­re sau ca gar­ni­tu­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.