Eveni­men­te și pro­gram de vi­zi­ta­re

Gradina Mea de Vis - - Reportaj -

„Dra­gos­tea pen­tru le­vă­nți­că în gră­di­na Klos­ter­mühle“:

23 și 24 iu­nie 2018 30 iu­nie și 1 iu­lie 2018 sâmbă­ta de la 10 la 19 du­mi­ni­ca de la 11 la 18

Pro­gram până în oc­tom­brie 2018:

joi, vi­neri și sâmbă­tă de la 12 la 18, iar de la 14.30 au loc tu­ruri ghi­da­te prin gră­di­nă (du­ra­ta 1 oră)

Adre­să:

Klos­ter­straße 171,

67480 Eden­ko­ben Te­le­fon: 0 63 23 /9 89 77 98 www.kra­eu­ter­gar­ten-klos­ter­mue­hle.de

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.