Gră­di­na ba­li­ne­ză, din­tr-o pri­vi­re

Gradina Mea de Vis - - Reportaj -

Cei 250 mp sunt ame­na­jați cu aju­to­rul axe­lor vi­zua­le și al plan­te­lor și sculp­tu­ri­lor bi­ne am­pla­sa­te, astfel încât gră­di­na să pa­ră mai ma­re. Te­ra­sa lun­gă și pa­va­tă fa­ce tre­ce­rea spre ca­să.

Do­uă ba­zi­ne for­ma­le aduc apa în gră­di­nă și atrag aici nu­me­roa­se pă­sări și in­sec­te. Con­stru­cți­i­le și ele­men­te­le de­co­ra­ti­ve im­por­ta­te din Bali dau naște­re unei at­mos­fe­re au­ten­ti­ce, ori­en­ta­le. Bam­bu­sul și plan­te­le veșnic ver­zi dau struc­tu­ră gră­di­nii și în tim­pul ier­nii

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.