Cu­lo­ri­le ne in­flue­nțe­a­ză dis­po­ziția

Gradina Mea de Vis - - Extra: Wellness -

În gră­di­na bi­ne­fă­că­toa­re mai puțin înse­am­nă mai mult. Nu­me­roa­se­le nua­nțe și cu­lori su­pra­so­li­ci­tă ochii și în ce­le din ur­mă cre­e­a­ză sen­zația de ne­li­niște. În co­lțul de re­la­xa­re nu tre­bu­ie să exis­te mai mult de trei cu­lori. Însă nua­nțe­le dis­cre­te și ase­mă­nă­toa­re spo­resc sta­rea de bi­ne. Por­to­ca­li­ul, roșul și gal­be­nul in­tens ac­ti­ve­a­ză și in­spi­ră. Ver­de­le este re­la­xant și li­niști­tor. Albas­trul și ro­zul aduc echi­li­bru și pa­ce. Albul nu este o cu­loa­re, dar, da­to­ri­tă efec­tu­lui ar­mo­ni­zant și dis­cret, se po­tri­vește cu toa­te cu­lo­ri­le și este un com­pa­ni­on neu­tru.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.