GRĂ­DI­NA CLUB

Gradina Mea de Vis - - Sumar - Andre­ea Ra­du

În gră­di­na pă­ri­nți­lor mei. Este mai mult de­cât o gră­di­nă, aș spu­ne, este ce­va de vis, o oa­ză de li­niște și pros­peți­me. Se „lu­cre­a­ză“la ea zil­nic, cu mâi­ni­le har­ni­ce ale pă­ri­nți­lor mei, și sub ochii lor ră­sar mi­nu­nății de plan­te. Este lo­cul în ca­re ne re­la­xăm, bu­cu­răm, res­pi­răm… Sper ca și vo­uă să vă pla­că, dra­gii mei, și mi-aș dori din su­flet să pu­bli­cați mă­car una din­tre fo­to­gra­fii, pen­tru a „înco­ro­na“atâta dă­ru­i­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.