Scoa­rță atră­gă­toa­re

Gradina Mea de Vis - - Îngrijire -

Du­pă ce cad frun­ze­le, se poa­te ob­ser­va mult mai bi­ne scoa­rța arța­ri­lor. La une­le soi­uri, ea es­te foar­te de­co­ra­ti­vă. Încă din tim­pul ve­rii, la arța­rul sco­rțișoa­ră scoa­rța per­ga­men­toa­să, roșia­ti­că, înce­pe să se des­prin­dă în su­luri ne­re­gu­la­te, dar ră­mâne pe tul­pi­nă toa­tă iar­na (fo­to­gra­fie). La arța­rul roșu, dun­gi­le al­be de­co­re­a­ză scoa­rța ver­de a cren­gi­lor și a tul­pi­nii.

Arța­rul dun­gat are și el o scoa­rță ver­de-al­bă. Di­fe­ri­te­le soi­uri de arțar evan­tai se ca­rac­te­ri­ze­a­ză prin scoa­rța gal­be­nă sau roșie, ca­re ie­se ime­diat în evi­de­nță.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.