Sfat practic

Gradina Mea de Vis - - Îngrijire -

Cum bul­bii lun­gu­i­eți de mă­se­aua-ci­u­tei (Eryt­hro­ni­um), spre de­o­se­bi­re de cei de la­le­le, nu au o pi­e­liță pro­tec­toa­re, ime­diat du­pă cum­pă­ra­re tre­bu­ie plan­tați la 10 cm adânci­me, într-un pă­mânt bo­gat în hu­mus și bi­ne afânat. Un strat de com­post din frun­ze gros de câți­va cen­ti­me­tri împi­e­di­că îngheța­rea bul­bi­lor. Mă­se­aua-ci­u­tei fa­ce tu­fe de­se pe mă­su­ră ce trec anii, așa că pri­mă­va­ra și în oc­tom­brie es­te bi­ne să-i ad­mi­nis­trați un îngrășă­mânt or­ga­nic bo­gat în po­ta­siu, ca­re sti­mu­le­a­ză crește­rea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.