Măr îngust pen­tru te­ra­să

Gradina Mea de Vis - - Terasă + Balcon -

Toamna es­te mo­men­tul op­tim de plan­ta­re a me­ri­lor. În une­le pe­pi­ni­e­re există zi­le de pro­bă, ca­re vă aju­tă să ale­geți soi­ul po­tri­vit pen­tru te­ra­sa dvs. Fruc­te­le sunt de obi­cei mai de­gra­bă dulci, nu acrișoa­re, și nu se pre­te­a­ză de­po­zi­tă­rii pe ter­men lung.

Cât de ma­re tre­bu­ie să fie ghi­ve­ci­ul?

Pen­tru ca po­mul să cre­as­că în ghi­veci, aces­ta tre­bu­ie să ai­bă un vo­lum de mi­ni­mum 25 l. În plus, înain­te de plan­ta­re, ră­dă­ci­ni­le tre­bu­ie afâna­te cu mâi­ni­le. Aco­lo un­de apar rup­turi se for­me­a­ză ra­pid ră­dă­cini fi­ne, ca­re ab­sorb apa și sub­sta­nțe­le nu­tri­ti­ve. Plan­tați me­rii în pă­mânt de flori de ghi­veci.

Iar­na es­te bi­ne să aco­pe­riți pă­mântul din ghi­veci cu paie sau frun­ze us­ca­te și să ampla­sați va­sul pe pi­ci­o­rușe, pen­tru ca apa în ex­ces să se scur­gă ușor. O da­tă la cinci ani tre­bu­ie să schim­bați ghi­ve­ci­ul mă­ru­lui.

Soi­ul ‘Rhap­so­die’ crește mo­de­rat și atin­ge 3-4 m înă­lți­me. Es­te re­zis­tent la ru­gi­nă. Fruc­te­le roșii se pot cu­le­ge din sep­tem­brie.

Me­re­le proas­pe­te de pe te­ra­sa pro­prie sunt de­li­ci­oa­se

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.