Car­to­fi dulci fru­moși & de­li­ci­oși

Gradina Mea de Vis - - Terasă + Balcon -

Car­to­fii dulci (Ipo­mo­ea ba­ta­tas) au cu­ce­rit de­ja te­ra­se­le și bal­coa­ne­le ca plante cu frun­ze de­co­ra­ti­ve. Da­că îi plan­tați în va­se su­fi­ci­ent de mari, pu­teți cu­le­ge și tu­ber­cu­li dulci. Mo­men­tul op­tim es­te când frun­ze­le de­vin gal­be­ne. Cel mai bi­ne es­te să dez­gro­pați car­to­fii cu mâi­ni­le, pen­tru a nu le răni coa­ja su­bți­re. Soi­uri po­tri­vi­te pen­tru cul­tu­ra pe bal­con sunt, de exem­plu

‘Mar­gue­ri­te’ (fo­to­gra­fie) și

‘Swe­et He­art Li­ght Gre­en’, cu frun­ze mai as­cuți­te, dar și

‘Blac­kie’, cu frun­ze de cu­loa­re închi­să. Ci­ne a prins gus­tul aces­tor tu­ber­cu­li de­li­ci­oși poa­te încer­ca, în se­zo­nul ur­mă­tor, soi­ul ‘Be­au­re­gard’, foar­te apre­ciat de hor­ti­cul­to­rii și de le­gu­mi­cul­to­rii pro­fe­si­o­niști. El poa­te crește și în ghi­veci, da­că aces­ta es­te su­fi­ci­ent de ma­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.