Boa­be dulci și ze­moa­se

Gradina Mea de Vis - - Creativ -

Toamna se nu­mă­ră bo­bo­cii și se cu­leg vi­i­le. Ci­ne are câți­va bu­tuci în gră­di­nă se va bu­cu­ra acum de de­li­ci­oșii struguri de masă. Tot cu ei, dar și cu alte roa­de ale toam­nei, cum sunt me­re­le, pe­re­le, tăr­tă­cuțe­le și cri­zan­te­me­le, pu­teți crea acum de­co­rați­uni de se­zon ca­re nu vor apu­ca să se stri­ce, pen­tru că pot fi con­su­ma­te. Pla­to­u­ri­le cu fruc­te con­fe­ră ori­că­rei te­ra­se și ori­că­rei su­fra­ge­rii un aer proas­păt și mul­tă cu­loa­re. În plus, în lo­cu­i­nță fruc­te­le înmi­res­me­a­ză ae­rul. Iar da­că aveți mu­sa­firi ino­pi­nați, pla­to­u­ri­le ra­pi­de cu struguri, nuci și brânză vă scot din im­pas.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.