Pro­ble­mă

Gradina Mea de Vis - - Aranjamente -

Grădina îmbă­trâni­tă are ne­voie de pro­te­cție con­tra in­dis­creți­lor și de un loc de re­la­xa­re co­mod. Ame­na­ja­rea unor stra­turi noi sub fa­gul bă­trân es­te di­fi­ci­lă, de­oa­re­ce um­bra es­te dea­să aici, iar pă­mântul – foar­te us­cat

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.