Adă­post pen­tru arici

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Da­că aveți arici în gră­di­nă și vă es­te drag de ei, nu ar tre­bui să fa­ceți prea mul­tă or­di­ne: lă­sați-le aces­tor ani­ma­le mici câte­va co­lțuri săl­ba­ti­ce un­de să se poa­tă adă­pos­ti. Mi­cii țe­poși se simt bi­ne în mo­vi­le­le de vre­as­curi și de frun­ze us­ca­te.

Un alt adă­post de iar­nă po­tri­vit sunt că­suțe­le

pen­tru arici. Fo­lo­siți pen­tru asta o lă­diță întoar­să in­vers, în ca­re de­cu­pați o in­tra­re și ca­re are aco­pe­riș de fo­lie.

Ampla­sați că­suța într-un loc li­niștit și um­pleți-o cu paie și frun­ze, pen­tru ca ari­cii să o ac­cep­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.