Po­ziția co­rec­tă în tim­pul gră­di­nă­ri­tu­lui

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Mun­ca în gră­di­nă ne ți­ne în for­mă, dar poa­te so­li­ci­ta des­tul de ta­re mușchii, oa­se­le și închei­e­tu­ri­le.

De ace­ea es­te ese­nțial să cu­noașteți teh­ni­ca op­ti­mă de că­rat și tras.

Apro­piați-vă cât mai mult de saci, pi­e­tre mari și plante în ghi­ve­ce, lă­sați-vă pe ge­nun­chi și ri­di­cați obi­ec­tul ți­nând spa­te­le drept. În loc să că­rați o stro­pi­toa­re, du­ceți două, câte una în fi­e­ca­re mână. Su­por­tu­ri­le moi pro­te­je­a­ză ge­nun­chii când pli­viți bu­ru­i­e­ni­le. În tim­pul ri­di­că­rii vă pu­teți spri­jini cu încre­de­re pe ge­nun­chi, pen­tru a nu împo­vă­ra inu­til închei­e­tu­ri­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.