Ame­na­ja­rea lo­cu­lui pen­tru foc

Gradina Mea de Vis - - Pas Cu Pas -

Zi­le­le de­vin mai scur­te, se­ri­le mai lun­gi. Ce poa­te fi mai fru­mos de­cât să stați lângă un foc, în se­ri­le de toam­nă? Mai mult, el poa­te ser­vi drept gră­tar când do­riți să or­ga­ni­zați o mi­că pe­tre­ce­re. Ia­tă cum poa­te fi tran­spu­să în prac­ti­că ace­as­tă idee

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.