Bu­bu­ru­za asia­ti­că: cum se înmu­lțește

Gradina Mea de Vis - - Medicul Plantelor -

Gânda­cul din Asia are mai mul­te punc­te pe ari­pi de­cât bu­bu­ru­za eu­ro­pe­a­nă. A fost adus în Eu­ro­pa pen­tru a com­ba­te pă­du­chii, căci con­su­mă mai mu­lți de­cât ru­da sa au­toh­to­nă, ame­ni­nța­tă între timp cu dis­pa­riția. Ouă­le se de­pun pe plante ata­ca­te de pă­du­chi. Lar­ve­le ies din ouă du­pă 3-5 zi­le. Au ne­voie de două săp­tă­mâni pen­tru a se dez­vol­ta. Fi­e­ca­re lar­vă poa­te con­su­ma în acest timp până la 1.200 de pă­du­chi. Apoi se tran­sfor­mă în pu­pă, iar du­pă 5-7 zi­le ies din ea bu­bu­ru­ze­le ca­re pe ari­pi­le gal­be­ne sau roșii au de obi­cei 19 punc­te. În oc­tom­brie, bu­bu­ru­ze­le se adu­nă pe pe­reții ca­se­lor. Ele înce­ar­că să in­tre în ca­să, un­de gă­sesc un adă­post pen­tru iar­nă, deși afa­ră pa­ra­li­ze­a­ză de la ger și su­por­tă mai bi­ne iar­na de­cât în ca­să. Ci­clul se reia în anul ur­mă­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.