Din cren­guțe­le

Gradina Mea de Vis - - Savoare -

ar­bo­re­lui de ce­ai aus­tra­lian se obți­ne un ulei vin­de­că­tor. Are efect an­ti­in­fla­ma­tor și sti­mu­le­a­ză vin­de­ca­rea ră­ni­lor. Ulei­ul na­tu­ral es­te in­te­grat în ali­fii ca­re ame­li­o­re­a­ză us­tu­ri­mea pro­vo­ca­tă de ci­u­pi­tu­ri­le in­sec­te­lor. Chiar și ac­ne­ea sau mi­ci­le răni ale pi­e­lii pot fi tra­ta­te cu ace­as­tă ali­fie. Nu co­nți­ne sub­sta­nțe pe­ri­cu­loa­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.