Crețișoa­ra

Gradina Mea de Vis - - Savoare -

es­te o plan­tă ex­ce­len­tă con­tra dia­reii, da­to­ri­tă ta­ni­nu­ri­lor pe ca­re le co­nți­ne. Are efect astrin­gent asu­pra mu­coa­sei in­tes­ti­na­le și pre­vi­ne pi­er­de­rea de apă. Pu­teți con­su­ma cu încre­de­re ce­ai de crețișoa­ră. Tur­nați apă clo­co­ti­tă pes­te 2 lin­gu­rițe de plan­tă us­ca­tă și lă­sați să stea 10-15 mi­nu­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.