Per­le cu ese­nță din mu­guri de brad de la Api­da­va

Gradina Mea de Vis - - Plante Medicinale -

Ulei­ul din mu­guri de brad îl întâlnim și ca in­gre­di­ent în une­le dul­ci­uri de­li­ci­oa­se. Com­pa­nia Api­da­va ne ofe­ră drop­suri cu mi­e­re și ese­nță din mu­guri de brad. Fa­bri­ca­te în Fra­nța du­pă o rețe­tă tra­diți­o­na­lă, aces­te bom­boa­ne cu mi­e­re sunt ade­vă­ra­te de­li­ca­te­se să­nă­toa­se, fi­ind apre­cia­te pen­tru gus­tul și aro­ma in­gre­di­en­te­lor api­co­le. Iar des­pre mu­gu­rii de brad se știe că sunt bo­gați în ulei ete­ric, ta­ni­nuri și vi­ta­mi­ne. Uti­li­zați în afe­cți­uni pul­mo­na­re, res­pi­ra­to­rii și ale apa­ra­tu­lui uri­nar, în fa­rin­goa­mig­da­li­te, gas­tro­en­te­ri­te, ano­re­xie, de­bi­li­ta­te și reu­ma­tism, sunt efi­ci­e­nți in­clu­siv în tra­ta­rea mi­gre­ne­lor, aste­ni­i­lor și stre­su­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.