CASTANE

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Oas­peții dvs. vor fi încântați de ace­as­tă co­ro­niță! „Ingre­di­en­te­le“se cu­leg din pă­du­re, iar mește­ri­rea es­te sim­plă. În aces­te săp­tă­mâni, co­ro­nița poa­te de­co­ra ma­sa de pe te­ra­să.

Aveți ne­voie de: paie cu ca­re să for­mați ba­za co­ro­niței, castane, ghin­de, fruc­te de fag, pis­tol de li­pit, sco­bi­tori, dis­po­zi­tiv de gău­rit.

Mai întâi fa­ceți găuri în castane și înfi­geți în ele sco­bi­to­ri­le. Cas­ta­ne­le de­ja pre­gă­ti­te se înfig apoi une­le aproa­pe de alte­le pe ba­za de paie, ast­fel încât ace­as­ta nu se mai ve­de.

La fi­nal, co­ro­nița se împo­do­bește cu fruc­te de fag, ghin­de și că­pă­ce­le de ghin­de. Fi­xa­rea aces­tor ele­men­te se re­a­li­ze­a­ză foar­te bi­ne cu pis­to­lul de li­pit

1

3

2

4

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.