PRETTY IN PINK

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Cea mai bu­nă so­luție împo­tri­va tris­teții de iar­nă o re­pre­zin­tă cu­lo­ri­le proas­pe­te de pe te­ra­să. Din fe­ri­ci­re, pe­pi­ni­e­re­le au o ofer­tă bo­ga­tă, în ca­re ro­lul prin­ci­pal es­te ju­cat de nua­nțe­le de roz. Inspi­rați-vă din aces­te exem­ple!

1 Iar­ba-nea­gră (Eri­ca gra­ci­lis) ne încântă prin flo­ri­le roz ca­re du­re­a­ză până la pri­mul ger. Ci­ne do­rește poa­te crea aran­ja­men­te atră­gă­toa­re, cu lu­mânări și o co­ro­niță mi­că de Eri­ca car­nea

2 Mi­ni­gră­di­na mo­bi­lă con­stă din di­ver­se exem­pla­re de iar­bă-nea­gră. Co­le­cția dră­gă­lașă co­nți­ne și un exem­plar de iar­bă- nea­gră ir­lan­de­ză (Da­bo­e­cia can­ta­bri­ca ‘Ro­sel­la’), cu flori roz, în for­mă de clo­poței

3 Ci­cla­me­le de gră­di­nă im­pre­si­o­nea­ză prin flo­ri­le fru­moa­se in­tens co­lo­ra­te și frun­ze­le în for­mă de ini­mă, cu mo­de­le atră­gă­toa­re. Ci­cla­me­le roz ara­tă bi­ne în lă­dița de lemn, ală­turi de iar­bă-al­bas­tră (Fes­tu­ca) și co­nuri de pin stro­pi­te cu ar­gin­tiu

4 Da­că aveți un bal­con sau o te­ra­să pro­te­ja­tă sau închi­să pe trei sfer­turi, pu­teți să vă bu­cu­rați în aces­te zi­le de ul­ti­me­le flori de­li­ca­te și ve­se­le ale ga­ro­fițe­lor. Exis­tă mul­te soi­uri ca­re se simt bi­ne în ghi­ve­ce, iar în ae­rul cald al unui bal­con închis vă pot încânta mul­te săp­tă­mâni cu flo­ri­le roz

1

2 3 4

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.