Mușca­te la ier­nat

Gradina Mea de Vis - - Terasă + Balcon -

Mușca­te­le sunt plan­te pe­re­ne: da­că le iu­biți foar­te mult, pu­teți să le am­pla­sați la ier­nat, în loc să cum­pă­rați alte­le noi anul vi­i­tor.

Tăi­e­re și cu­răța­re

1 Lă­sați plan­te­le în jar­di­ni­e­re toa­tă iar­na.

2 Pen­tru a le pre­gă­ti de pau­ză, tăiați flo­ri­le, bo­bo­cii și toți lăs­ta­rii lun­gi și su­bțiri cu o foar­fe­că as­cuți­tă. Tăi­e­rea ra­di­ca­lă nu es­te ne­ce­sa­ră. 3 Pă­rți­le us­ca­te ale plan­te­lor tre­bu­ie înde­păr­ta­te, pen­tru a pre­ve­ni apa­riția bo­li­lor.

4 Du­pă cu­răța­re am­pla­sați jar­di­ni­e­ra într-un loc lu­mi­nos și ră­co­ros. Cu cât mușca­te­le au mai mul­te frun­ze, cu atât au ne­voie de mai mul­tă lu­mi­nă. Așa că ale­geți un loc pe mă­su­ră. Tem­pe­ra­tu­ra ide­a­lă de ier­na­re es­te de 5 până la 10 gra­de Cel­si­us. Până în pri­mă­va­ră, plan­te­le tre­bu­ie uda­te puțin, o da­tă la do­uă săp­tă­mâni. Ate­nție: apa în ex­ces dău­nea­ză ră­dă­ci­ni­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.