Cri­zan­te­me: pro­te­cție con­tra ge­ru­lui noc­turn

Gradina Mea de Vis - - Terasă + Balcon -

Dau­ne­le cau­za­te de ger cri­zan­te­me­lor (hi­bri­zi de Chry­san­the­mum-Indi­cum) pot fi pre­veni­te da­că am­pla­sați plan­te­le într-un loc fe­rit în no­pți­le reci. Es­te bi­ne să

Tre­bu­ie să știți că cri­zan­te­me­le din ghi­ve­ce ca­re se vând toam­na sunt cul­ti­va­te pen­tru bo­găția de flori, nu pen­tru re­zis­te­nța la ger.

Vă pu­teți bu­cu­ra mult timp de splen­doa­rea flo­ra­lă da­că veți cum­pă­ra nu o plan­tă în pli­nă înflo­ri­re, ci o cri­zan­te­mă ca­re are nu doar mul­te flori, ci și o mu­lți­me de bo­boci încă mici, ca­re ur­me­a­ză să se des­chi­dă trep­tat, în de­cur­sul ur­mă­toa­re­lor săp­tă­mâni.

În fe­lul aces­ta cri­zan­te­me­le vor de­co­ra mai mult timp bal­coa­ne­le și te­ra­se­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.