Tu­fe, ar­buști și tran­da­firi no­bi­li

Gradina Mea de Vis - - Pas Cu Pas -

1 Tăi­e­rea tran­da­fi­ri­lor are loc pri­mă­va­ra de­vre­me, când înflo­resc for­siți­i­le. Acum lăs­ta­rii ex­te­ri­ori se scur­te­a­ză ușor, pen­tru ca man­taua de pro­te­cție să înve­le­as­că bi­ne plan­ta. Cum ge­rul pă­trun­de de sus în lăs­tari, da­că tăiați pu­ter­nic tran­da­fi­rii apa­re pe­ri­co­lul ca ar­buștii să înghețe com­plet. Pri­ma mă­su­ră de pro­te­cție se ia de la plan­ta­re, când lo­cul de altoi­re se îngroa­pă la 5 cm sub pă­mânt.

2 Prin mușu­roi­re, ace­as­tă zo­nă sen­si­bi­lă es­te du­blu pro­te­ja­tă. Fo­lo­siți com­post ma­tu­rat ames­te­cat cu pă­mânt de gră­di­nă și mo­de­lați cu mâna, în ju­rul plan­tei, o 3 mo­vi­lă de 15-20 cm. 4 Vre­as­cu­ri­le de brad pro­te­je­a­ză ba­za și lăs­ta­rii prin­ci­pa­li de frig și de vântu­ri­le ca­re pot us­ca plan­ta

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.