Co­pă­cei de tran­da­firi

Gradina Mea de Vis - - Pas Cu Pas -

În ca­zul aces­tei gru­pe, lo­cul de altoi­re nu se află în pă­mânt, ci chiar sub co­roa­nă. De ace­ea ace­as­ta tre­bu­ie pro­te­ja­tă bi­ne. Se fo­lo­sește o

1 fo­lie spe­cia­lă ca­re aco­pe­ră toa­tă plan­ta. Ace­as­ta se închi­de cu 2 fer­moa­rul, se fi­xe­a­ză 3 șnu­rul în par­tea de jos a tul­pi­nii și co­pă­ce­lul es­te 4 ga­ta împa­che­tat. În re­gi­u­ni­le reci es­te bi­ne să înve­liți mai întâi co­roa­na și ba­za cu paie sau ru­me­guș. Pen­tru aco­pe­ri­re nu se fo­lo­sește fo­lie de plas­tic, ci doar ma­te­ria­le ca­re res­pi­ră! Altfel sub fo­lie se adu­nă ume­ze­a­la și căl­du­ra, ca­re pot du­ce la pu­tre­zi­rea plan­te­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.