Tran­da­firi căță­ră­tori

Gradina Mea de Vis - - Pas Cu Pas -

Lăs­ta­rii lun­gi ai tran­da­fi­ri­lor căță­ră­tori sunt foar­te ex­puși vântu­lui înghețat și soa­re­lui de iar­nă. Pen­tru a nu se ajun­ge la cră­pă­turi cau­za­te de ger și la alte dau­ne, 1 aco­pe­riți lăs­ta­rii cu vre­as­curi de brad, ca­re se așa­ză pe am­be­le la­turi

2 de-a lun­gul su­por­tu­lui de căță­rat. Și ba­za plan­tei tre­bu­ie pro­te­ja­tă. Sfat: în ia­nua­rie, când se fa­ce frig, pu­teți fo­lo­si cren­gi­le bra­du­lui de Cră­ci­un pen­tru a întări înve­lișul de pro­te­cție al tran­da­fi­ri­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.